تاریخ بروزرسانی 1401/05/15

Thursday, 29 September 2022

info@tsml.ir

A A A

اجرای تفاهم نامه شهرکهای صنعتی سبب افزایش کیفیت زیر ساخت های صنعتی کرمانشاه خواهد شد 
در مورخ سیزدهم تیر ماه هزار چهارصد و یک مدیریت آزمایشگاه استان کرمانشاه جهت اعلام آمادگی برای اجرایی شدن تفاهم نامه فی مابین آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و شرکت شهرکهای ساختمانی در دفتر مهندس کردستانی مدیر عامل شرکت شرکهایی صنعتی استان کرمانشاه حضور پیدا کردند 
مهندس چراغی ضمن تقدیم تصویر تفاهم نامه فی مابین اعلام نمودند که آزمایشگاه استان آمادگی دارد جهت افزایش کیفیت زیر ساخت های شهرکهای در دست ساخت این شرکت در هر یک از شهرستانهای استان حضور داشته باشد 
مهندس کردستانی از حضور آزمایشگاه استان به عنوان یک نهاد دولتی استقبال نمودند و اعلام نمودند که امادگی همکاری با مجموعه آزمایشگاه استان بر اساس تفاهم نامه فی مابین را دارند و شروع این مهم نیاز به آشنایی کارشناسان فنی شرکت شهرکهای صنعتی با امکانات آزمایشگاه استان دارد

مهندس چراغی از پیشنهاد حضور کارشناسان فنی استقبال نمودند و مقرر شد شرایط برای حضور آنها در آزمایشگاه استان مهیا شود 

shahrak sanati

Technical and soil mechanics laboratory’s Main areas of activity

About Company

 • history
  Our history starts in 1955 with the title of John Mullem Consulting Engineering Company. Two years later, the title was changed to Solid Mechanics Laboratory after affiliation with the Budget and Plan Ministry of Iran. Base on cabinet decision, the company was transferred to Ministry of Road and Transportation in 1971 and renamed to Technical and Soil Mechanics Laboratory (TSML) Co. Certificate of incorporation of TSML was approved by Iranian Parliament in April, 1984. TSML was registered with the number...

  read more

 • Scope
  1) Investigating physical and mechanical characteristics of soils and construction materials. 2) Determining appropriate testing methods. 3) Performing quality tests and controlling the construction operations in accordance with notified technical specifications. 4) Offering training sessions for technicians, experts and professionals to keep company's body updated and for the other organizations. 5) Offering and transacting all services within the scope of the company. 6) Providing facilities for scientific and technical researches to be carried out due to advancement in geotechnics and for training purposes. 7) Investigating, calculating,...

  read more

 • test title
  Our history starts in 1955 with the title of John Mullem Consulting Engineering Company. Two years later, the title was changed to Solid Mechanics Laboratory after affiliation with the Budget and Plan Ministry of Iran. Base on cabinet decision, the company was transferred to Ministry of Road and Transportation in 1971 and renamed to Technical and Soil Mechanics Laboratory (TSML) Co. Certificate of incorporation of TSML was approved by Iranian Parliament in April, 1984. TSML was registered with the number...

  read more