اخبار
دوره آموزشی " استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی "
يک شنبه 27 تیر 1395
جهت گروه شغلی عامل ذیحساب ،حسابدار و کارشناس مالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، روز چهارشنبه مورخ 23/4/95 یک دوره اموزشی با عنوان " استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی " جهت گروه شغلی عامل ذیحساب ،حسابدار و کارشناس مالی با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ،جناب آقای کردی و با تدریس جناب آقای دکتر والهی در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران برگزار گردید و در انتها از کلیه شرکت کنندگان در این دوره آزمونی بعمل آمد.

 


تعداد بازديد:988
 
 
   
ضعيف 1 2 3 4 5 عالي
نام:
ايميل:
نظر:


فرمان Print