دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷

info@tsml.ir

 

 

مناقصه تامین نیرو

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مناقصه ای به صورت حجمی به طور متوسط 65 نفر برای مدت 12 ماه جهت انجام امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون، تحقیق و توسعه، مالی و اداری آزمایشگاههای مرکز، حداقل کارشناسی، ترجیحا رشته های عمران و زمین شناسی، حسابداری و مدیریت  برگزار میکند. (اتمام مهلت شرکت در مناقصه 1397/2/15)