جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

 

 

مناقصه، مزايده، استعلام قيمت

 

تجديد مناقصه تامين نيروی انسانی دفتر کاوشهای صحرایی (تاریخ اعتبار 1398/05/12)

 

samaneh setad

مناقصه تامین نیروی انسانی دفتر کاوشهای صحرایی

 

استعلام خدمات رادیوگرافی

 

مناقصه تامین نیروی انسانی (عمومی - یک مرحله ای) (تاریخ اعتبار 1398/02/28)

 

استعلام قرارداد واگذاری خدمات دفتر روابط عمومی شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک

 

مستندات مربوط به استعلام بهاء حوزه بيمه(تاريخ اعتبار 1397/05/30)

 

قرارداد خدمات پشتيبانی رايانه ای سال 1397 (تاريخ اعتبار 1397/06/19)

 

قرارداد پهنای باند اينترنت - درخواست اخذ سرويس اينترنت (پهنای باند اينترنت) سال 1397 (تاريخ اعتبار 1397/05/10)

 

 

 

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مناقصه ای به صورت حجمی به طور متوسط 65 نفر برای مدت 12 ماه جهت انجام امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون، تحقیق و توسعه، مالی و اداری آزمایشگاههای مرکز، حداقل کارشناسی، ترجیحا رشته های عمران و زمین شناسی، حسابداری و مدیریت  برگزارمی کند. (اتمام مهلت شرکت در مناقصه 1397/2/15)