پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

info@tsml.ir

درگاه خدمات الکترونیک

امکان ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان شامل ثبت درخواست انجام آزمایش، پیگیری میزان پیشرفت اجرای آزمون

 

 

سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

 

ثبت نام در سامانه ارتباط با مشتریان