پنجشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

چهارشنبه, 21 فروردين 1398 ساعت 09:03

عملیاتی شدن قرارداد همکاری شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک در پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار – اینچه برون

پیرو بازدید هیئتی متشکل از کارشناسان و مدیران فنی شرکت روسی RZD در سال گذشته از توانمندی ها و دستاورد های شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و متعاقبا هماهنگی و پیگیری های بعمل آمده، سرانجام قرار داد همکاری با این شرکت بعنوان سرمایه گذار و مجری پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار- اینچه برون عملیاتی شد.

در این قرارداد انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک محور مذکور در قالب 22 هزارمتر حفاری ماشینی و 2500متر حفاری دستی به همراه سایر آزمایشات لازم و ژئوفیزیک بانضمام رهبری کنسرسیوم مطالعات جانبی از جمله زیست محیطی و نقشه برداری ، در مدت زمانی 8 ماهه به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.

طول مسیر این پروژه در حدود 490 کیلومتر، که 200 کیلومتر آن در مسیر های کوهستانی و 290 کیلومتر آن دشت است.

این خط آهن با اتصال به خطوط راه‌آهن کشور‌های آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان و قزاقستان سبب افزایش جریان‌های حمل و نقل در امتداد کریدور بین المللی شمال-جنوب و توسعه روابط اقتصادی در منطقه حوزه خزر خواهد بود.

روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

خواندن 773 دفعه