پنجشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 19 فروردين 1398 ساعت 13:00

اهداء بسته های حمایتی جهت استان های آسیب دیده از حوادث طبیعی اخیر از محل منابع داخل شرکت

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و ابراز همدردی با هموطنان عزیز، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از محل منابع داخلی خود ، اقدام به تهیه و ارسال بسته های حمایتی جهت آسیب دیده گان حوادث طبیعی اخیر بالاخص در استان های گلستان ، لرستان و خوزستان نموده است.

همچنین تقاضا می گردد همکارانی که تمایل به همکاری و کمک رسانی در این خصوص دارند ، نتیجه را از طریق مدیریت استان به ستاد شرکت منعکس نمایند.

خواندن 822 دفعه