پنجشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

دوشنبه, 27 اسفند 1397 ساعت 16:56

تأکید بر توسعه همکاری های فنی و مهندسی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در بازدید از امکانات و دستاورد های شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

امروز دوشنبه 27 اسفند 97 ،شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک میزبان هیئتی عالی رتبه از مسئولین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بود.

در این جلسه ضمن بیان توضیحاتی از توانمندی ها و آخرین دستاورد های فنی و مهندسی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک،عضو هیئت مدیره ،قائم مقام و کارشناسان محترم فنی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)از تجهیزات نوین  برداشت اطلاعات و ارزیابی (غیر مخرب) روسازی راه ها(بالاخص فرودگاه ها) و همچنین  آزمایشگاه های کنترل کیفیت مصالح بازدید نمودند.

آقای مهندس حسینی ،مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ابراز امیدواری کرد که جمیع استعداد ها و توانمندی های شرکت شامل تجهیزات و نیروهای زبده کارشناسی بتوانند به عنوان عضوی از بدنه کارفرما ، ضمن تأمین نیاز ها و انتظارات ، در حفظ سرمایه های ملی بالاخص در شرایط خاص اقتصادی حاکم بر جامعه کوشا باشند.

روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 

خواندن 1400 دفعه