جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

info@tsml.ir

پنج شنبه, 09 اسفند 1397 ساعت 11:46

برگزاری دوره آموزشی 4روزه ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری با استفاده از نرم افزار Qmsys GUM

دوره آموزشی ۴ روزه به منظور آشنایی با اهداف و روشهای تضمین کیفیت بر اساس روش های آماری و مقایسات آزمایشگاهی و محاسبه عدم قطعیت آزمون با تدریس آقای دکتر مصطفی دستمردی و حضور کارشناسان فنی و مدیران کیفیت و فنی آزمایشگاه های کشور برگزار گردید.

خواندن 195 دفعه