چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷

info@tsml.ir

یکشنبه, 29 بهمن 1396 ساعت 10:29

برگزاری دوره‌های آموزشی آسفالت‌های حفاظتی، روش‌های طراحی، اجرا و کنترل کیفیت و مفاهیم/ آزمایش عملکردی مخلوط های آسفالتی

دوره‌های آموزشی آسفالت‌های حفاظتی، روش‌های طراحی، اجرا و کنترل کیفیت و مفاهیم/ آزمایش‌ها و روش های اجرایی آسفالت میکروسرفیسینگ و آزمایش عملکردی مخلوط های آسفالتی برای کارشناسان مقاومت مصالح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کلاس آموزشی آسفالت‌های حفاظتی، روش‌های طراحی، اجرا و کنترل کیفیت و مفاهیم/ آزمایش‌ها و روش های اجرایی آسفالت میکروسرفیسینگ توسط جناب آقای دکتر محمد جعفری در 12 ساعت و کلاس آزمایش عملکردی مخلوط های آسفالتی برای کارشناسان مقاومت مصالح توسط جناب آقای دکتر کوروش نادری در 18 ساعت تدریس شد.

همچنین در این دوره بازدید از تجهیزات غیرمخرب روسازی و تجهیزات میکروسرفیسینگ صورت گرفت.

خواندن 291 دفعه