یکشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۷

info@tsml.ir

چهارشنبه, 04 بهمن 1396 ساعت 15:31

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ویژگی‌های انواع آسفالت حفاظتی/ آشنایی با فرآیند مطالعات ژئوتکنیک

دوره آموزشی آشنایی با ویژگی‌های انواع آسفالت حفاظتی/ آشنایی با فرآیند مطالعات ژئوتکنیک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، دوره آموزشی آشنایی با ویژگی‌های انواع آسفالت حفاظتی/ آشنایی با فرآیند مطالعات ژئوتکنیک در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شود.

در این دوره، آشنایی با ویژگی‌های انواع آسفالت‌های حفاظتی، آشنایی با ویژگی‌های انواع آسفالت‌های حفاظتی، آشنایی با فرآیند مطالعات ژئوتکنیک، آشنایی با روش‌های ارزیابی روسازی و مدیریت نگهداری راه و آشنایی با روش‌های ارزیابی روسازی و مدیریت نگهداری راه مطرح و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 3 و 4 بهمن ماه برقرار شد.

همچنین در این دوره بازدید از تجهیزات غیرمخرب روسازی و تجهیزات میکروسرفیسینگ صورت گرفت.

این دروه آموزشی توسط آقای دکتر محمد جعفری و آقایان مهندس محمد احمدی و مهندس علی امیری تدریس شد.

 

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۰۸ ۵۶ ۵۴

 

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۳ ۱۰ ۱۷ ۱۱

 

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۴ ۰۸ ۳۹ ۰۲

 

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۴ ۱۵ ۲۲ ۱۳

 

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۴ ۱۵ ۲۲ ۳۴

خواندن 523 دفعه