یکشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷

info@tsml.ir

سه شنبه, 05 دی 1396 ساعت 09:38

برگزاری دوره LTPP در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

دروه آشنایی با طراحی روسازی به روش مکانیستیک-تجربی آشتو 2002 و پروژه  ارزیابی روسازیها در دراز مدت (LTPP) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، دروه آشنایی با طراحی روسازی به روش مکانیستیک-تجربی آشتو 2002 و پروژه  ارزیابی روسازیها در دراز مدت (LTPP) در محل سالن کنفرانس شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره سیر تکاملی روشهای طراحی روسازی، سیر تکاملی راهنمای طراحی آشتو، روش طرح اختلاط رایج در ایران مارشال (ASTM D 1559)، عامل اصلی دشواری پیاده سازی آسفالتهای با تکنولوژی برتر از جمله آسفالت  SMA در ایران، روش مکانیستیک –تجربی و ... توسط دکتر علی حیدری پناه تدریس شد.

خواندن 382 دفعه