جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

تکليف22

 

مورخ 97/7/19 مراسم جشن تکليف فرزندان همکاران در اتاق مديريت استان برگزار گرديد در اين مراسم مديريت محترم ضمن تبريک جشن تکليف اين عزيزان، رسيدن به سن بلوغ  و تکليف در فرزندان را نقطه عطفي در زندگي آنان دانستند و بيان نمودند در اين سن علاوه بر تغييرات جسمي شاهد تغييرات روحي و معنوي در فرزندان خواهيم بود و اين دوره از زندگي را ورود به دنياي مسئوليت پذيري بيشتري براي فرزندان خواندند. در پايان هداياي ارسالي مرکز توسط مديريت محترم به اين عزيزان اهدا گرديد.آقاي مهندس احمديان براي ايشان آرزوي موفقيت و سعادت و عمر با عزت کنار خانواده محترمشان نمودند.

 

تکليف11