جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

کودک 11

همزمان با 16 مهرماه روز جهاني کودک ، لوح تبريک و دي وي دي فاخر شاهزاده روم اولين انيميشن ايراني در وصف حال زندگي مادر امام زمان (عج) توسط مديريت به همکاراني که فرزندان آن در سن کودکي هستند به والدين ايشان اهدا گرديد.

کودک22

 

کودک 33