پنجشنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸

info@tsml.ir

برگزاری مسابقات ورزشی تنیس روی میز - تیر اندازی با تفنگ بادی و دارت و همچنین برگزاری مسابقه چهار جانبه فوتسال بین کارکنان آزمایشگاه استان اردبیل که به مناسبت دهه فجر در آزمایشگاه استان برگزار گردید